Kontakt

SSQ s.r.o.

Šusteková 49, 851 04 Bratislava, Slowakei

IČO: 47726296 / IČ DPH: SK2024064328

Steuernummer: 68604/1211 / UID-Nummer: ATU71969907

Spoločnosť SSQ s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 98269/B.
SSQ s.r.o. is registered in Slovak republic as a limited company (Commercial Register of District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert no: 98269/B ).

Ing. Vladimír Burcin - Geschäftsführer


burcin@ssq.sk
office@ssq.sk